Strawberry On Top Of Cupcake From Sweden to Harajuku - 蛙: Naruto Shippuden Episode 330 - Bijuu & Jinchuuriki Counting Song!

Friday, September 13, 2013

Naruto Shippuden Episode 330 - Bijuu & Jinchuuriki Counting Song!

Jag skrattar så jag gråter just nu för jag retas med min roomie med att spela om denna låten för seriöst 5 gången nu. Själv har jag lyssnat på den över 25 gånger nu haha!!

Tänkte därför dela med mig av låten Bijuu & Jinchuuriki Counting Song! Varning! Den är beroende framkallande!!
Jag hittade den japanska texten i romanjii (vilket jag tycker är svårare att läsa men tänkte dela med mig av den med så kan ni sjunga med). 

Hoppas ni njuter av den lika mycket som jag! Bishu kozoyata hashimari hashimari!

**Tailed Beast**
Hitotsu hi-toyoli inamori Shukaku!
Futatsu faiya (fire) moeteru Matatabi!
Mitsu mizunara makoseru Isobu!
Yotzu yoka atzu ise Son Goku!
Itzuzu itsu-demo kake-ashi Kokuo!
Mutzu muri-sezu awatezo Saiken!
Nanatzu nanajushi soratobu Chomei!
Yatzu yappai yi-taji Gyuki!
Ko-kon natzu ko-kon umto saikou Kurama!
Koto soro-yoto bishuu uno nakama
Jo-oi muzutaketo ei namae!
Muna-ripaa namaee danee!
Mina zutakira namaee danee!
**Jinchuriki**
Otzukiya Jinchuriki! Ikutebao!
Hitosu hi-toli kumadayo Gaara!
Hutatsu hu naah umto neko nade Yugito!
Mitsu Mizukage yong-daimeno Yagura!
Yotzu yong-shunen yong-bito Roshi!
Itzuzu ikatsaya pawa (power) ano Han!
Mutzu mukuchina kiragashi Utakata!
Nanatzu nadomosu kunoichi Fu!
Yatzu yabai-io la-puno Killer Bee!
Koko notzu konoha-no Uzumaki Naruto!
To-temo tsuyo uo Jinchuriki-no mi-una!
Bishu-uto nakayoku nare-ukana?
Muna-ripana shinobi danee!
Mina zutekino shinobi danee!


No comments :

Post a Comment